Wednesday, February 5, 2014

Nasl Ya&Amp;#305;Z&Amp;#305;L&Amp;#305;R Research Paper

97 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÃœRELİ YAYINCILIK - 2008 Doç. Dr. Canan Uluoğlu Gazi Ãœniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AbD. culuoglu@gazi.edu.tr BİLİMSEL MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ Canan ULUOĞLU Bilimsel bir makalenin biddyüz yazım aşamasına gelmeden cakeholeılması gereken işleri üç başlık superlativeında toplayarak işe başlamakta fayda vardır. 1.Çalışma başlamadan yapılması gerekenler: * Yeterli literatür taraması * Doğru kurgulama * Yapılacak istatistik * Yazarlar (isim sıralaması) * Etik kurul izni 2. Çalışma sırasında yapılması gerekenler: * Literatür taraması devam edebilir * Ara analizler (ek deney gerekecek mi?) * Giriş ve Gereç/Yöntemler yazılmaya başlanabilir 3. Yazım öncesi yapılması gerekenler: * Literatür taram ası tamamlanır * Verilerin değerlendirilmesi * Derginin seçimi Yukarıda sıralanan gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra makale yazımına geçilebilir. Makale yazımında aşağıdaki temel prensipleri unutmamak gerekir: * Kişiler neden bu makaleyi okumalıdır? ın cevabını vermek * Lafı çok uzatmadan, kısa, öz yazmak * Basit, anlaşılır bir dil ve anlaşılır grafikler/tablolar kullanmak * Çalış human scarperın eksiklerini (varsa) dürüstçe söylemek Bu prensipler ışığında hazırlanacak olan bir makalenin bölümleri aşağıdaki başlıklardan oluşacaktır : * Başlık * Kullanım başlığı ( cart track title) * Yazarlar ve adresleri * Anahtar sözcükler * Özet/öz * Giriş * Gereç ve yöntemler * Sonuçlar * pu ngentışma * Teşekkür * Kay! naklar 98 TÃœRK TIP...If you wickedness qua non to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.